Pravidla LA SPORTIVA SPORT Life bouldercontest JUNIOR 2019

lasportivalogoblacksportlifeLA SPORTIVA SPORT Life bouldercontest JUNIOR 2019je otevřeným závodem pro všechny mladé  lezce a lezkyně ročníku narození 2004 a mladší.

Proto jsme se snažili aby pravidla byla co nejjednodušší a nejsrozumitelnější i pro závodního lezení neznalé lezce.

Pravidla

1) Všichni soutěžící se účastní na vlastní riziko, organizátor závodu nezodpovídá za možný vznik újmy na zdraví, či osobnosti

2) Děkujeme, že respektujete své spolusoutěžící, po neúspěšném pokusu uvolníte místo pro dalšího soutěžícího a  mezi pokusy jste ostatním nápomocni chytáním. Prosím dbejte na bezpečný dopad jak u svých pokusů, tak pokusů ostatních.

3) Dosažené výsledky na jednotlivých boulderech jsou každému ze závodníků zaznamenávány  rozhodčím daného bouldru.

4) Boulder zahajuj vždy držením označeného chytu / chytů. Za dosažení zóny se považuje stabilní držení označené zóny,  za TOP se považuje stabilní držení označeného chytu oběma rukama.

5) Arch s dosaženými výsledky kvalifikace musí být odevzdán ke zpracování nejpozději ve 14.00

6) všechny bouldery se lezou FLASH, v průběhu kvalifikace závodníci vzájemně sledují své pokusy

7) pro závod bude připraveno celkem 15 vyznačených boulderproblémů (odlišení barvou chytů + na profilech bude k dispozici schéma)

8) vítězem se stává závodník s nejvyšší dosaženou bodovou hodnotou

Organizátoři si vyhrazují právo pravidla v průběhu přípravy závodu upravit, či zpřesnit, tak aby v okamžiku konání závodu byla všem srozumitelná. Případné podněty prosím neváhejte zaslat formou komentáře. Děkujeme.

Napsat komentář